بانک درسی

بانک درسی برای همه

انواع مقره ها و کاربرد های آن

مقره با لایه گرافیتی

 مقره سوزنی است که روی سر آن تا سطح مشخص از قشر سیاه گرافیت پوشیده شده است که این قشر میدان الکتریکیرا بطور یکنواخت در سطح مقره توزیع نموده و از تمرکز آن در نزدیکی  محل اتصال هادی به مقره ممانعت می نماید. بدین ترتیب با جلوگیری از تخلیه جزیی اولا تولید پارازیت ها مزاحم فرکانسهای رادیویی منتفی شده و ثانیا خورده شدن سطح مقره به وقوع نمی پیوندد.این مقره در مناطقی که خطوط در ایستگاه های مخابراتی و رادیو وتلویزیون مستقر می باشند مورد استفاده قرار می گیرند.

مقره بشقابی

مقره بشقابی                                                                                                         

این نوع مقره در خطوط انتقال فشار قوی و فوق توزیع و ولتاژ متوسط بکار می روند. در خطوط ولتاژ متوسط در مواردی که بهر علتی نیروی استقامت مکانیکی مقره باید بالاتر از حد نرمال و متعارف باشد (در پایه های کششی ،انتهایی ، زاویه ای،اسپنهای بزرگ، استفاده از سیم های سنگین) این نوع مقره مورد استفاده واقع می شود. این مقره ها از کراس آرم آویزان شده یا در امتداد هادی قرار میگیرند. از مزایای این نوع مقره ها این است که چنانچه مقره دچار شکست الکتریکی شود اجزای چینی سیم را رها نمی کنند و سیم هادی به زمین نمی افتد. بدین جهت در اسپنهای عبوری از جاده ها و نقاط حساس توصیه میشود که از این نوع مقره ها استفاده میشود.

مقره اتکایی

مقره ای اتکایی

 این نوع مقره ا بصورت عمودی یا افقی نصب میگردند و نیاز به کراس آرم ندارند.آنها بشکل استوانه چینی تو ر یا تو خالی ساخته میشوند.نوع توخالی آن به شکل استوانه ای است که در یک انتهایش یک حفره دارد که قبل از اینکه قاعده مقره به کلاهک فلزی چسبانده شود پوشانده میگردد. باید دانست که مقاومت مکانیکی مقره های اتکایی تو پر در اثر افزایش قطر کاهش می یابد لذا برای تحمل نیروهای مکانیکی بزرگ نمی توان از این نوع مقره استفاده کرد، بنابراین استفاده از مقره های تو خالی معمولتر می باشد.این مقره ها معمولا در محلهایی که به فاصله خزشی زیاد نیاز می باشد استفاده میگردد. کاربرد این مقره هم اکنون در شبکه توزیع بسیار محدود می باشد.

مقره چرخی

مقره چرخی یا قرقره ای

این مقره ها در خطوط توزیع فشار ضعیف هوایی کاربرد دارد و جهت عبور سیم مورد استفاده قرار میگیرد.

 مقره مهار

مقره مهار

این مقره ها در مسیر سیمهای پایه های خطوط مورداستفاده قرار میگیرند و قسمت پایین سیم مهار را از قسمت بالایی آن عایق می کنند تا ایمنی جان افراد ر پایه مهار به خطر نیفتد. همچنین با عایق نمودن قسمت بالایی سیم مهار از زمین ایمنی جان سیمبان را در هنگام کار روی تیر تامین می نمایند این مقره ها بگونه ای طراحی و ساخته میشوند که در صورت شکست ، سیم مهار رها نمیگردد و بر روی زمین نمی افتد.

سیلیکون رابر کششی

مقره سیلیکون رابر کششی

در نگاه اول در شکل ظاهری مقره های ساخته شده توسط سازندگان مختلف بجز رنگ آنها تفاوت کلی دیده نمی شود ولی با کمی دقت در جزییات ی توان به تفا وت های اساسی پی بردکه اگرچه ممکن است ناچیز به نظر برسد ولی در عملکرد و عمر مقره تاثیر قابل توجه و تعیین کننده ای دارد، از موارد بسیار مهم این تفاوت می توان به ضخامت لاستیک سیلیکونی در بشقابها در قسمت متصل به میله و لبه ها اشاره نمود . به عنوان نمونه می توان به 2 مقره اشاره نمود که یکی با ضخامت های کم و یکی با ضخامت  دو برابر آن تولید شده است بفرض مرغوبیت مواد خام و کیفیت یکسان در ساخت قیمت تمام شده مقره نخست حدود 30 درصد ارزانتر از مقره دومی خواهد بود در حالیکه عمر مفید آن حدود نصف مقره نخست برآورد می گردد.توضیح اینکه حداقل ضخامت پوشش میله باید 4 میلیمتر باشد و ضخامت پره ها در قسمت اتصال به میله در حدود 8 میلیمتر و در لبه ها حدود 2.5 میلیمتر باشد. حال چنانچه به همراه کمتر بودن ضخامتها مواد با کیفیت نازلتر نیز بکار رفته و روش ساخت هم ضعیف تر باشد به همان نسبت اثر آن در ارزان شدن قیمت مقره و البته در عمر مقره بیشتر خواهد بود.

در حال حاضر مقره های کمپوزیتی خطوط انتقال نیرو با طرح هایی به شرح ذیل ساخته می شوند :

1-     به شکل میله ای باطرح یکپارچه به روش تزریق یکپارچه

2-     شکل میله ای با طرح یک پارچه به روش پرس قالبی

3-     به شکل میله ای با طرح مدولاریا

4-     مقره های مرکب (به شکل کراس آرم) که با استفاده از یکی از روشهای بالا ساخته می شود.

الف : تولید به روش تزریق یکپارچه تحت فشار و حرارت زیاد.

مقره هایی که به روش تزریق یکپارچه ساخته می شوند دارای مزایایی به شرح زیرند:

1-     بدون درز هستند و درنتیجه نیازی به آببندی در مفصل مشترک بین میله و بشقاب میله و فیتینگ ندارند چون سیلیکون رابر تزریق شده در قالب قسمتی از لبه های بیرونی دهانه فیتینگ را نیز دربر می گیرند.

2-     در دراز مدت و تحت استرس های کاری عملکرد بهتری دارند.

3-     زمان تولید هر مقره در مقایسه با دو روش دیگر به مراتب کوتاه تر بوده و در نتیجه نیروی کاری کمتری صرف میشود.

ب: تولید به روش پرس قالبی

از مزایای تولید به این روش میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

1-     هزینه تولید نسبت به روش تزریق یکپارچه کمتر است

2-     هدر رفتن مواد کمتر است

3-     ظاهر مقره مانند مقره های ساخته شده به روش تزریق یکپارچه است .

از معایب تولید به این روش به موارد زیر میتوان اشاره کرد:

1-     احتمال باقی ماندن حباب هوا در قسمت هایی از مقره

2-     باقی ماندن قسمتی از میله در معرض هوا در فصل مشترک محل ورود میله و دهانه فتینگ که باید آنرا با چسب یا ژل سیلیکونی RTV آب بندی نمود تا از قرار گرفتن آن قسمت از میله در معرض هوا و رطوبت های اسیدی جلوگیری گردد.

ج : تولید به روش مدولار

1-     تنظیم آسانتر اندازه ها

2-     هدر رفتن کمتر مواد

3-     نبود خط قالب در طول میله

تقریبا در اقلب گزارشهایی که پس از انجام مطالعات در مورد نحوه عملکرد مقره های کامپوزیتی و دلایل بروز عیب های مکانیکی در آنها منتشر گردیده علت کامل نبودن آب بندی آن قسمت  در هنگام ساخت و یا از بین رفتن مواد آب بندی به مرور زمان براثر عوامل مختلف ذکر شده است که از آن جمله می توان به اشعه ماورائ بنفش حاصل از تابش خورشید و وجود کرونا در اطراف میله و بشقاب مقره در طرف متصل به هادی در اثر تولید شدن اوزون اشاره نمود که شایع ترین موارد در این نوع مقره ها می باشد.

معایب تولید مدولار

1-     بجای خط قالب در امتداد میله درز بین محل قرار گرفتن بشقاب ها در روی میله وجود دارد که لازم است با چسب سیلیکونی RTV اب بندی شود در صورت کامل نبودن این آب بندی و باقی ماندن مجرای سوزنی در بین سطح میله و جدار سوراخ بشقاب از فاصله خزشی جریان نشتی مقره حذف میگردد.

2-     باقی ماندن فاصله (گپ) و قرار داشتن قسمتی از میله در معرض هوا مانند روش تولید پرس قالبی

3-     دیگر اینکه در دراز مدت احتمال ایجاد ترک های شعاعی بر اثر استرس حلقوی وارد شده به جدار سوراخ بشقاب ها وجود دارد که به تدریج توسعه یافته و موجب بروز کرونا و تشدید در فساد تدریجی روکش میله در آن قسمت گردیده و در نهایت به سطح میله فایبر گلاس می رسد.و میله در معرض هوا و رطوبت های اسیدی قرار میگیرد و در اثر خوردگی تدریجا استحکام مکانیکی خود را از دست میدهد بطوری که پس از مدتی بسته بشدت خوردگی ممکن است گسیختگی اتفاق بیفتد.

سیلیکون رابر

امروزه سیلیکون رابر مرغوب قابل استفاده در صنعت توسط چند سازنده معتبر تولیدمی شود. تولید کنندگان کمپوند خود برای تولیداتشان مسخصاتی تایین کرده اند و اطلاعات مربوط را در صورت تقاضای مشتریان در اختیار آنها قرار می دهند همچنین سازندگان مقره ترجیح می دهند با فورمولاسیون تجربه شده و مورد قبول خودشان را به تولید کنندگان سفارش دهند و طبق قوانین این فورمولاسیون انحصاری بوده و تولید کننده کمپوند نمی توند بدون اجازه مالک کمپوند مذکور را به دیگران بفروشد.

 

مواد تشکیل دهنده سیلیکون رابر عبارتند از :

1-     سیلیکون

2-     فیلر

3-     روغن سیلیکون

4-     افزودنی های دیگر

هر یک از مواد بالا نیز انواع مختلفی دارند که در نوع و کیفیت کمپوند موثر است.


برچسب‌ها: انواع مقره ها و کاربرد های آن, مقره ها, انواع مقره ها, مقره های چرخی, مقره های بشقابی
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم اسفند 1391ساعت 12:53  توسط بانک درسی  | 

جزوه مدار 2 دانشگاه صنعتی امیر کبیر

نام كتاب: جزوه مدار 2

 تعداد صفحات: 174

نوع فايل: pdf  

توضيحات: جزوه بسیار کامل از درس مدار 2 که در دانشگاه صنعتی امیر کبیر مي شود .اين جزوه دست نویس و اسکن شده می باشد واز کیفیت و خط زیبایی بر خوردار است. معمولا این واحد درسی از کتاب نظریه اساسی مدارها و شبکه های جبه دار تدریس می شود  این جزوه نیز از سر فصل های همین کتاب استفاده کرده است.

دانلود در ادامه مطلب


برچسب‌ها: جزوه مدار 2 دانشگاه صنعتی امیر کبیر, دانلود رایگان جزوه مدار2, دانلود جزوه کامل مدار2, مدارهای الکتریکی 2, دانلود جزوه مدار دانشگاه امیر کبیر
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم اسفند 1391ساعت 16:17  توسط بانک درسی  | 

تحلیل مدار های الکتریکی- مدار1

نام كتاب: تحلیل مدار های الکتریکی- مدار1

 تعداد صفحات: 110

نوع فايل: pdf  

سايز فايل: 2.1MB

توضيحات: سر فصل هاي اين كتاب بشرح ذيل مي باشند:

المان های الکتریکی - قوانین کیرشهف - اتصال سری و موازی عناصر- تحلیل گره - جمع آثار - تحلیل مش - قضایای تونن و نورتن-معادلات دیفرانسیل - معادلات مرتبه N - مدارهای مرتبه اول - مدارهای مرتبه دوم - اعداد مختلط - تقویت کننده های عملیاتی

دانلود در ادامه مطلب


برچسب‌ها: دنلود جزوه مدارهای الکتریکی جبه دار, دانلود رایگان جزوه مدار, جزوه مدارهای الکتریکی 1, دانلود جزوه مدار 1 و2
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم اسفند 1391ساعت 16:13  توسط بانک درسی  | 

دانلود سوالات و پاسخ کلیدی دکتری 91 رشته مهندسی برق - الکترونیک - 2301

سوالات ازمون تخصصی دکتری رشته مهندسی برق الکترونیک را می توانید از طریق لینک درج شده در ادامه مطلب همراه با پاسخ به صورت رایگان دانلود نماییدبرچسب‌ها: دکتری برق الکترونیک, چاسخ سوالات دکتری تخصصی برق, دانلود رایگان سوالات برق, دانلود سوالات دکتری الکترونیک, برق الکترونیک, دانلود دکتری تخصصی برق
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم دی 1391ساعت 11:58  توسط بانک درسی  | 

دانلود سوالات ارشد مهندسی برق دانشگاه سراسری سال 1391

شما عزیزان از طریق لینک زیر میتوانیید آزمون کارشناسی ارشد برق دانشگاه سراسری که در سال 1391 برگزار گردیده است را همراه با پاسخنامه دانلود نمایید.

لینک دانلود سوالات

پاسخنامه


برچسب‌ها: دانلود سوالات ارشد برق, ارشد برق سراسری, دانلود رایگان ارشد برق, دانلود رایگان سوالات برق, ارشد برق
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم دی 1391ساعت 11:14  توسط بانک درسی  | 

آموزش کامل اتوکد 2012

توکد بی شک قدرتمندترین نرم افزار رایانه ای در رشته ی نقشه کشی ساختمان می باشد. این نرم افزار قدرتمند محصول شرکت Autodesk است که بسیاری از نرم افزارهای گرافیکی از جمله Maya و 3Ds Max توسط این کمپانی ساخته شده است. کتابی که آماده شده است بهترین گزینه برای یادگیری آخرین نسخه این نرم افزار قدرتمند می باشد. این کتاب با گفتاری واضح و به زبان ساده تمام بخش های این نرم افزار را توضیح داده و نحوه استفاده از آنها را بیان می کند.


شما دوستان عزیز میتوانید از طریق لینک موجود در ادامه مطلب این کتاب بی نظیر را به صورت رایگان دانلود نمایید


برچسب‌ها: آموزش کامل اتوکد 2012, اتوکد2012, دانلود رایگان اموزش اتوکد, اموزش رایگان اتوکد, دانلود رایگان کتاب اموزش اتوکد, اتوکد
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و دوم دی 1391ساعت 13:18  توسط بانک درسی  | 

دانلود کتاب بررسی سیستمهای قدرت 2

دوستان عزیز از طریق لینک موجود در ادامه مطلب یکی از کتاب های مربوط به درس بررسی سیستم های قدرت 2 را باکیفیت عالی دانلود کنند


برچسب‌ها: دانلود کتاب بررسی سیستمهای قدرت, بررسی2, دانلود کتاب بررسی2, دانلود رایگان جزوه بررسی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم دی 1391ساعت 14:12  توسط بانک درسی  | 

بررسی سیستم های قدرت1

نویسنده:
نویسنده: چارلز گروس
مترجم: دکتر مهرداد عابدی
نام کتاب :بررسی سیستم های قدرت
نام مولف: چارلز گروس
مترجم:دکتر مهرداد عابدی
ناشر :واحد انتشارات فوق برنامه جهاد دانشگاهی
سال انتشار:1363
بررسی سیستم های قدرت
درس بررسی سیستم های قدرت یکی از دروس مهم و اساسی مهندسی برق است و به خصوص برای ان دسته از مهندسین شاغل در وزارت نیرو از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
اقای دکتر مهرداد عابدی مدرس محترم دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیر کبیر پس از چند ترم تدریس این درس در سال 1363اقدام به ترجمه کتاب power system Analyses تالیف اقای چارلز گروس نمودند. که هنوز هم علیرغم گذشت زمان به واسطه فهم مطالب کتاب به زبان ساده وروان مورد اقبال مهندسین برق می باشد.
در سال ترجمه و تدریس این کتاب این جانب خود در رشته مهندسی برق تحصیل می کردم در ان زمان هنوز استفاده از کامپیوتر در این سطح وسیع مقدور و امکان پذیر نبود و دانشجو یان رشته برق مجبور به استفاده از ماشین حساب و محاسبات دستی بودند و همین تحصیل رشته برق را یکی از دشوارترین رشته های مهندسی نموده بود .خوشبختانه امروزه استفاده از کامپیوتر و نرم افزار های مهندسی تا حدود زیادی کار را سهل کرده است. با استفاده از نرم افزار E-TAB حل و بررسی مسائل انتهای هر فصل تمرین اموزنده ای خواهد بود( چه در جهت استفاده از این نرم افزار و چه در طراحی و مدل کردن سیستم های برق ومحاسبات پروژه های صنعتی.)
حق تکثیر: قابل استفاده دانشجویان . مهندسین برق

عمومی

دانلود در ادامه مطلب


برچسب‌ها: بررسی سیستم های قدرت1, دانلود کتاب بررسی سیستم های قدرت1, دانلود رایگان بررسی سیستم های قدرت1, دانلود کتاب بررسی مهرداد عابدی, بررسی مهرداد عابدی, بررسی سیستم های قدرت
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم دی 1391ساعت 19:44  توسط بانک درسی  | 

راهنمای ریاضیات مهندسی اروین کریزیگ ویرایش 9

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم دی 1391ساعت 19:37  توسط بانک درسی  | 

ریاضی عمومی

ریاضی عمومی 1 و 2  

دکتر سیاوش شهشهانی (دانشگاه صنعتی شریف)

 این کتاب یکی از چهار کتب معتبر در زمینه آموزش مقدماتی حساب دیفرانسیل و انتگرال در سطح دانشگاهی می باشد .
در این کتاب اعداد حقیقی، مختلط، تبدیلات صفحه ای، دنباله ها و سری های عددی، پایداری محاسبه ، توابع پیوسته و خواص آنها و نیز حد، پیوستگی و مشتق و در جلد دوم مطالبی از قبیل هندسه اقلیدسی،نگاشت های خطی،حجم ودترمینان، توابع چند متغیره،انواع خم ها، توابع ضمنی ومطالب متنوع دیگر توضیح داده شده اند

این کتاب که در دو جلد در ادامه مطلب به صورت رایگان قابل دانلود است،می تواند تمامی مشکلات دانشجویان را در زمینه ریاضیات به راحتی حل کند.


برچسب‌ها: ریاضی عمومی, دانلود رایگان جزوه ریاضی, دانلود رایگان ریاضی عمومی 1و, ریاضیات دانشگاه, دانلود رایگان جزوه ریاضی دانشگاه, دانلود رایگان ریاضی عمومی1, ریاضی عمومی 2, دانلود جزوه دانشگاهی ریاضی, جزو2
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم دی 1391ساعت 19:13  توسط بانک درسی  | 

آموزش متلب (Matlab learning)

متلب یکی از پیشرفته ترین و پر کاربردترین نرم افزارهای موجود در اغلب زمینه های علوم از جمله ریاضیات، فیزیک ،شیمی ، پزشکی ، علوم هوایی ، نظامی ، تمامی رشته های مهندسی و .. میباشد. این کتاب شامل توضیحاتی در مورد محیط اصلی متلب ، ام فایلها و سیمیولینگ نیز می باشد.

دانلود اموزش جامع و کاملا تصویری نرم افزار در ادامه مطلب


برچسب‌ها: آموزش متلب, Matlab learning, آموزش پیشرفته نرم افزار متلب تالیف آقای برمکی, دانلود رایگان اموزش متلب, متلب, دانلود رایگان اموزش نرم افزار متلب, اموزش متلب, matlab
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم دی 1391ساعت 22:53  توسط بانک درسی  | 

اموزش Proteus Professional v7.10 SP0 - نرم افزار طراحی و شبیه سازی مدارات الکترونیکی

نرم افزاری برای طراحی خودکار مدارات الکتریکی می باشد. Proteus مجموعه ای از یک سیستم شبیه سازی مدارات بر مبنای مدل های اجزای الکتریکی در PSpice است. یکی از ویژگی های متمایز Proteus Professional امکان مدل سازی از دستگاه های قابل برنامه ریزی مانند میکروکنترلرها، میکروپروسسورها، DSP و ... می باشد. این برنامه شامل مدل هایی از اغلب قطعات الکترونیکی برای شبیه سازی های تخصصی و برمبنای استانداردهای این حوزه می باشد. می توان بیشتر حالت های مسیریابی پیشرفته در مدارات را به وسیله این نرم افزار طراحی نمود و بدین صورت قابلیت شبیه سازی micro-controller ها افزایش یافته است. در واقع Proteus Professional یکی از نرم افزار های مطرح در زمینه شبیه سازی و تست مدارات الکترونیک می باشد، شما در این نرم افزار می توانید مدار خود را مانند عمل تست کنید و بعد از رفع اشکالات احتمالی برای آن pcb طراحی نمایید.


قابلیت های کلیدی نرم افزار Proteus:
- طراحی مدارات الکترونیکی
- شامل ابزارهای لازم برای طراحی حرفه ای
- مدلسازی دستگاه های قابل برنامه ریزی
- طراحی مسیریابی های پیشرفته
- صرفه جویی در وقت و هزینه طراحی مدار
- شبیه سازی مدارات میکرو کنترلری در سطح بسیار حرفه ای
- دارا بودن کلیه المان های اندازه گیری واقعی نظیر اسیلوسکوپ، سیگنال ژنراتور، ولت متر، آمپر متر و...
- امکان افزودن کتاب خانه های قدتمند و دارار بودن کلیه قطعات الکترونیک
- امکان طراحی pcb برای مدار شبیه سازی شده بدون نیاز به تغییر دادن مدار

- امکان دیباگ کردن برنامه ها و اجرای خط به خط آن ها در میکرو کنترلر

شما دوستان عزیز می توناید اموزش جامع این نرم افزار را از طریق لینک موجود در ادامه مطلب به صورت کاملا رایگان دانلود نمایید.

لطفا با نظرات یا ثبت امتیاز در گوگل، در ارتقا این وبلاگ سهیم شوید.با تشکر

مدیریت کنکور برای همه


برچسب‌ها: Proteus Professional v7, 10 SP0, دانلود اموزش Proteus Professional v7, Proteus, دانلود اموزشProteus, دانلود رایگان اموزشProteus, رم افزار طراحی و شبیه سازی مدارات الکترونیکی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم دی 1391ساعت 15:24  توسط بانک درسی  | 

کتاب تاسیسات کلهر

تنها کتابی که برای تاسیسات درس داده میشه، کتاب تاسیسات کلهر هستش. که هم برای کسانی که این درس رو دارند مفید هستش و هم برای کسانی که میخواهند اطلاعات علمی بیشتری درمورد برق کسب کنند هستش. دانلود در ادامه مطلب


برچسب‌ها: کتاب تاسیسات کلهر, دانلود کتاب تاسیسات, مهندس کلهر, دانلود رایگان کتاب تاسیسات, دانلود رایگان جزوه تاسیسات, دانلود جزوه مهندس کلهر
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم دی 1391ساعت 10:17  توسط بانک درسی  | 

دانلود كتاب الكترونيك صنعتي هانس رودي بولر ترجمه عزيز قنادي

+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم دی 1391ساعت 10:11  توسط بانک درسی  | 

مبحث پانزدھم مقررات ملی ساختمان آسانسورھا و پله ھای برقی

 شما عزیزان مبحث پانزدھم مقررات ملی ساختمان
آسانسورھا و پله ھای برقی را می توانید در ادامه مطلب به طور رایگان دانلود نمایید


برچسب‌ها: مبحث پانزدھم, مقررات ملی ساختمان, آسانسورھا و پله ھای برقی, دانلود مبحث 15, دانلود رایگان مقررات ملی ساختمان
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم دی 1391ساعت 15:48  توسط بانک درسی  | 

مبحث سیزدھم مقررات ملی ساختمان طرح واجرای تاسیسات برقی ساختمان ھا

مبحث سیزدھم مقررات ملی ساختمان

طرح واجرای تاسیسات برقی ساختمان ھا

این کتاب شامل مقررات مربوط به تاسیسات الکتریکی ساختمانھا بوده که د ر ده فصل و از طریق لینک زیر قابل دانلود است

دانلود مبحث 13


برچسب‌ها: مبحث سیزدھم, دانلود مبحث سیزدھم, مقررات ملی ساختمان, طرح واجرای تاسیسات برقی ساختمان ھا, دانلود رایگان کتاب مبحث 13
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم دی 1391ساعت 13:35  توسط بانک درسی  | 

مبحث دوازدھم مقررات ملی ساختمان ایمنی وحفاظت کاردرحین اجرا

مبحث دوازدھم مقررات ملی ساختمان ایمنی وحفاظت کاردرحین اجرا

تھیه کننده:دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان

این کتاب شامل حداقل ضوابط ومقررات تامین ایمنی وبھداشت عمومی درھنگام اجرای

عملیات ساختمانی بوده و دریازده فصل می باشد:

دانلود


برچسب‌ها: مبحث دوازدھم, دانلودمبحث دوازدھم, مقررات ملی ساختمان, ایمنی وحفاظت کاردرحین اجرا
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم دی 1391ساعت 13:26  توسط بانک درسی  | 

تراز آخرین نفر پذیرفته شده در تکمیل ظرفیت اول کارشناسی ارشد برق آزاد 91

نمره های آخرین نفر پذیرفته شده در تکمیل ظرفیت اول ارشد برق آزاد 91 بصورت تراز ترتیب بندی شده اند.

لینک دانلود


برچسب‌ها: تراز دانشگاه آزاد, تکمیل ظرفیت دانشگاه ازاد, نمره قبولی ارشد, ارشد برق ازاد, نمره قبولی ارشد برق ازاد
+ نوشته شده در  جمعه هشتم دی 1391ساعت 13:5  توسط بانک درسی  | 

نمونه کارنامه های ارشد برق در گرایش های مختلف

دوستان عزیز می توانند بیش از صد نمونه کارنامه ارشد برق در گرایش های مختلف دانشگاه سراسری را از لینک زیر دانلود کنند:

دانلود نمونه کارنامه


برچسب‌ها: کارنامه ارشد برق, نمونه کارنامه برق, کارنامه سراسری ارشد برق, سراسری ارشد, درصد قبولی در ارشد برق
+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم دی 1391ساعت 23:45  توسط بانک درسی  |